BOLLNÄS MOTORREVY 2019

Christer hälsar både utställare och besökare
välkomna till Bollnäs Motorrevy den 13-14 april
som är den 40:e i ordningen.

Nedladdningsbar affisch