BOLLNÄS MOTORREVY 2018

Christer hälsar både utställare och besökare
välkomna till Bollnäs Motorrevy den 21-22 april
som är den 39:e i ordningen.

Nedladdningsbar affisch