BOLLNÄS MOTORREVY 2017

Christer hälsar både utställare och besökare
välkomna till Bollnäs Motorrevy den 22-23 april
som är den 38:e i ordningen.

Nedladdningsbar affisch